ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Η HIDALGO, Εκπαιδευτικός Οργανισμός που έχει προσφέρει από το 1934 τις υπηρεσίες της σε χιλιάδες ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς προτείνει τα καταλληλότερα προγράμματα διδασκαλίας για την Γερμανική Γλώσσα.
Τα προγράμματα προσαρμόζονται ειδικά ώστε να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Προσωπικού και κάθε Εκπαιδευόμενου, που είτε θέλει
• να ξεκινήσει τη γλώσσα,
• να βελτιώσει τις γνώσεις του
• να δώσει εξετάσεις (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας)
• να αποκτήσει άνεση στο εξειδικευμένο περιβάλλον εργασίας > για στελέχη που γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό τη γλώσσα αλλά θέλουν να αποκτήσουν άνεση στην επικοινωνία για την ανάπτυξη της εργασίας τους


ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. Πλήρεις Κύκλοι Σπουδών ( CEFR – Common European Framework of Reference for languages)
A1-A2-B1-B2-C1-C2

Β, Προετοιμασία για Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
● Zertifikat Start Deutsch 1 A1 – A2
● Zertifikat Fit in Deutsch 1 A1 – A2
● ÖSD A1 Grundstufe in Deutsch 1 + 2
● ÖSD A1 Kompetenz in Deutsch 1 + 2
● ΚΠΓ A1
● ΚΠΓ Α2
● Zertifikat B1
● ÖSD B1 Zertifikat Deutsch
● ΚΠΓ Β 1
● Zertifikat B2
● ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch
● ΚΠΓ Β2
● Zertifikat C1
● ÖSD C1 Oberstufe Deutsch
● ΚΠΓ C1
● Zertifikat C2
● ÖSD C2 Wirtschaftssprache Deutsch
● BULATS

Γ. ΠΑΝΤΑ πρωτοπορούμε > ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > προσφέρουμε ευέλικτα και ασύγκριτα οικονομικά ιδιαίτερα προσωποποιημένα μαθήματα από απόσταση με εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (www.gymglish-ilingua.gr) για

• ενίσχυση της διδασκαλίας
• μακρόχρονη διατήρηση και ανάπτυξη των γνώσεων που αποκτήθηκαν
• επαναφορά και αναζωογόνηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κάποτε στο παρελθόν
• επιλογή υλικού εκπαίδευσης στο ‘Επαγγελματικό’ περιβάλλον ( ως business German, negotiations,presentations κλπ )

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε το δικό σας πρόγραμμα
 20 3617811
 www.info@hidalgo.gr

ΙΔΙΩΤΕΣ
H HIDALGO παρέχει:
• Ιδιαίτερα μαθήματα (tailor-made) σε άτομα που ενδιαφέρονται , να αποκτήσουν συγκροτημένες γνώσεις στην γλώσσα που επιλέγουν, γρήγορα και σωστά, και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα και αποδοτικά στην καθημερινή τους ζωή, στον επαγγελματικό τους χώρο ή στις σπουδές τους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

H HIDALGO παρέχει:
• Εκπαιδευτικά Προγράμματα (tailor-made) ατομικά ή/και ομαδικά (γενικά ή εξειδικευμένα) – διά ζώσης ή/και από απόσταση

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, καταρτίζονται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε Εταιρείας ή Οργανισμού και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους στόχους που θα προσδιοριστούν
• Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης -tailor-made -32 γλώσσες (από Α1 μέχρι C2)
• Προγράμματα επαγγελματικής επικοινωνίας (tailor-made)
α) γενικά
β) Εξειδικευμένα > για άνεση επικοινωνίας γραπτής και προφορικής στο επαγγελματικό/εργασιακό περιβάλλον

Τα προγράμματα επαγγελματικής επικοινωνίας απευθύνονται σε άτομα που βρίσκονται σε ένα μέσο ή υψηλό επίπεδο γνώσης. Ο στόχος τους είναι να αναπτύξουν περαιτέρω τις γλωσσικές ικανότητες στο συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας. Τα προγράμματα Business English όπως και τα εξειδικευμένα έχουν εφαρμοστεί σε πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα , έχουν μεγάλη ευελιξία ως προς το περιεχόμενο ,το ρυθμό, και το χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων
• Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων (tailor- made) έτσι ώστε να επιτυγχάνονται το συντομότερο δυνατόν τα επιθυμητά αποτελέσματα ( αποτελεσματικά /οικονομικά )- λαμβάνονται υπόψη οι επαγγελματικές ανάγκες , οι επιδιώξεις αλλά και η προσωπικότητα των εκπαιδευομένων.
• Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης, ο ρυθμός και η διάρκεια προσδιορίζονται ανάλογα με το στόχο, τις γνώσεις και τις ειδικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή (από λίγες ημέρες μέχρι και ένα εκπαιδευτικό έτος π.χ. από 5 ώρες ημερησίως μέχρι 2~ 3 ώρες εβδομαδιαίως)
• Ευελιξία στην κατανομή των ωρών και τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης προσδιορίζεται ανάλογα με τις γνώσεις και τις ειδικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή.
• Τα μαθήματα γίνονται σε ομάδες ή μεμονωμένα, στο χώρο εργασίας ή όπου αλλού προσδιοριστεί , στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη και τόπο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρτια Καταρτισμένο Προσωπικό – Το Δίκτυο Εκπαιδευτών που διαθέτουμε είναι υψηλών προδιαγραφών, με επαρκή διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Όλοι οι Καθηγητές ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης πάνω στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουμε, ενώ ο τελικός έλεγχος της προόδου των τμημάτων και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασκείται πάντοτε από τη Διεύθυνση Σπουδών

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ

Ο καθορισμός των Εκπαιδευτικών Στόχων του Προγράμματος γίνεται μετά από Κατατακτήριο Τεστ, προκειμένου το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και στις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/ Προσωπικού, ( δημιουργία ομοιογενών εκπαιδευτικών ομάδων ).

Το κατατακτήριο Τεστ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και οι Καθηγητές παρέχουν συνεχή υποστήριξη ακόμα και εκτός μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών . Ακόμα και μετά το πέρας των μαθημάτων, η HIDALGO θα είναι πάντα δίπλα με συμβουλές, νέες προτάσεις, ευκαιρίες και χρήσιμες πληροφορίες.

Όπως πάντα πρωτοπορούμε > παρέχουμε συνεχή, μακρόχρονη και ιδιαίτερα ευέλικτη υποστήριξη διατήρησης ή και ενίσχυσης των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί με « ιδιαίτερα μαθήματα από απόσταση με τεχνητή νοημοσύνη» www.gymglish-ilingua.gr – στις γλώσσες > αγγλικά-γερμανικά-ισπανικά-γαλλικά-ιταλικά

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) ( ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ )

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών, επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) ή και άλλους Φορείς (για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). Ειδικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι αναλύουν κάθε περίπτωση και κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.