Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η Hidalgο αναλαμβάνει τη διαμόρφωση προγραμμάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών, με την προετοιμασία και την έκδοση – ηλεκτρονική και έντυπη – εκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης,

  • Σχολική & προσχολική εκπαίδευση
  • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Δια βίου μάθηση

Επιπλέον συμμετέχουμε σε δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, ενίσχυσης της απασχόλησης και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (νέων, μακροπρόθεσμα ανέργων, πρώην εξαρτημένων, κακοποιημένων ατόμων, μεταναστών κ.α.), υιοθετώντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών.