Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΡΥΘΜΟΣ – ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ – (tailormade)

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ, ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΑ 88 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  

Η HIDALGO, Εκπαιδευτικός Οργανισμός που έχει προσφέρει από το 1934 τις υπηρεσίες της σε χιλιάδες ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς προτείνει τα καταλληλότερα προγράμματα διδασκαλίας για την Αγγλική Γλώσσα

Τα προγράμματα προσαρμόζονται ειδικά ώστε να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Προσωπικού και κάθε Εκπαιδευόμενου, που είτε θέλει

 • να ξεκινήσει τη γλώσσα,
 • να βελτιώσει τις γνώσεις του
 • να δώσει εξετάσεις (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας)
 • να αποκτήσει άνεση στο εξειδικευμένο περιβάλλον εργασίας ,για στελέχη που  γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό τη γλώσσα αλλά θέλουν  να αποκτήσουν  άνεση στην  επικοινωνία για την  ανάπτυξη της εργασίας τους

   ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πλήρεις Κύκλοι Σπουδών ( CEFR – Common European Framework of Reference for languages)

A1-A2-B1-B2-C1-C2

Προετοιμασία για Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας 

Cambridge – Michigan University – Michigan State University – Cambridge University Proficiency – Michigan University Proficiency – Michigan State University Proficiency – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

ΙΔΙΩΤΕΣ

Ιδιαίτερα μαθήματα (tailormade) σε άτομα που ενδιαφέρονται, να αποκτήσουν συγκροτημένες γνώσεις στην γλώσσα που επιλέγουν, γρήγορα και σωστά, και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα και αποδοτικά στην καθημερινή τους ζωή, στον επαγγελματικό τους χώρο ή στις σπουδές τους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα,  καταρτίζονται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε Εταιρείας ή Οργανισμού και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους στόχους που θα προσδιοριστούν

Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης από A1 μέχρι C2 – Προγράμματα επαγγελματικής επικοινωνίας  

A. Γενικά – Business English

Β. Εξειδικευμένα  – Για άνεση  επικοινωνίας γραπτής και προφορικής στο επαγγελματικό/εργασιακό περιβάλλον

Τα προγράμματα επαγγελματικής επικοινωνίας απευθύνονται σε άτομα που βρίσκονται σε ένα μέσο ή υψηλό επίπεδο γνώσης. Ο στόχος τους είναι να αναπτύξουν περαιτέρω τις γλωσσικές ικανότητες  στο συγκεκριμένο  περιβάλλον εργασίας. Τα προγράμματα Business English όπως και τα εξειδικευμένα έχουν εφαρμοστεί  σε πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε το δικό σας πρόγραμμα

Μιλήστε μας

210 3617811-12

Γράψτε μας

info@hidalgo.gr

Βρείτε μας

Αμερικής 15 Αθήνα – Τ.Κ 106 72  ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα , έχουν μεγάλη ευελιξία ως προς το περιεχόμενο ,το ρυθμό,  και το χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων

  • Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων  (tailor- made)  έτσι ώστε να επιτυγχάνονται  το συντομότερο δυνατόν  τα επιθυμητά  αποτελέσματα  ( αποτελεσματικά /οικονομικά )- λαμβάνονται  υπόψη  οι  επαγγελματικές  ανάγκες , οι επιδιώξεις  αλλά και η  προσωπικότητα των εκπαιδευομένων.
  • Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης, ο ρυθμός και η διάρκεια  προσδιορίζονται ανάλογα με το στόχο, τις γνώσεις και τις ειδικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή (από λίγες ημέρες μέχρι και ένα εκπαιδευτικό έτος π.χ. από 5 ώρες ημερησίως μέχρι 2~ 3 ώρες εβδομαδιαίως)
  •  Ευελιξία στην κατανομή των ωρών και τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης προσδιορίζεται ανάλογα με τις γνώσεις και τις ειδικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή.
  • Τα μαθήματα γίνονται σε ομάδες ή μεμονωμένα, στο χώρο εργασίας ή όπου αλλού προσδιοριστεί ,  στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη και τόπο       

    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Άρτια Καταρτισμένο Προσωπικό – Το Δίκτυο Εκπαιδευτών που διαθέτουμε  είναι υψηλών προδιαγραφών, με επαρκή διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Όλοι οι Καθηγητές ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης πάνω στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουμε, ενώ ο τελικός έλεγχος της προόδου των τμημάτων και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασκείται πάντοτε από  τη Διεύθυνση Σπουδών

     ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ

  Ο καθορισμός των Εκπαιδευτικών Στόχων  του  Προγράμματος  γίνεται  μετά από Κατατακτήριο Τεστ, προκειμένου το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται   στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και στις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/ Προσωπικού, ( δημιουργία  ομοιογενών εκπαιδευτικών ομάδων ).

  Το κατατακτήριο Τεστ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

  ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  Οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και οι Καθηγητές παρέχουν συνεχή υποστήριξη ακόμα και εκτός μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών . Ακόμα και μετά το πέρας  των μαθημάτων, η HIDALGO  θα είναι πάντα δίπλα  με συμβουλές, νέες  προτάσεις, ευκαιρίες και χρήσιμες πληροφορίες.

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) ( ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ )

  Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών, επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) ή και άλλους Φορείς (για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). Ειδικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι αναλύουν κάθε περίπτωση και κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

   

    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Το πελατολόγιο όπου έχουμε παράσχει τις υπηρεσίες μας  περιλαμβάνει Τράπεζες, κατασκευαστικές ομίλους, εταιρείες ενέργειας, μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ καθώς και δημόσιους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  ACTIONAID

  MEGAPLAST

  AΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ

  ΑΟΝ

  MELIA HOTEL

  ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ

  ANDROMEDA GROUP

  MELISSA

  ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ

  ALPHA BANK

  MELLON GROUP

  ΒΙΟΜΕΣ

  ALPHA ENERGY

  MERCEDES

  ΔΕΗ

  ALUMINCO

  MICHELIN

  ΕΔΔΥΠΥ

  ATALANTA MARINE

  MULTICHEM

  ΕΙΑΣ

  ARTSTEEL

  NESTLE

  ΕΛΠΕ

  AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

  N0RBIT POLYMERS

  ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

  ΒΙΑΝΑΤΤ

  PMV GROUP

  ΗΛΙΟΣ ΑΕ

  DIAGEO

  PREPAC AEBE

  ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

  DORIAN INN

  PROFILE

  ΜΕΤΚΑ ΑΕ

  ETMER

  TERNA

  ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ

  G4S

  TPS GREECE

  ΜΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

  GRECOTEL

  TRK Coffee and Beverages

  ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΡΛΗ

  HARRIS COTTON

  UNIVERSAL

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  INFOQUEST

  UP HELLAS

  ΥΓΕΙΑ

   ITALY LINES

  UPSTREAM

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  J&P AVAX

  VIELFYS

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ