Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία κάνει χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που αποστείλατε αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας ανταποκρινόμενη στο αίτημά σας για την παροχή πληροφοριών σχετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες .

Με την αποστολή του αιτήματός σας συναινείτε ρητά για την επικοινωνία σχετικά με το αίτημά σας καθώς και για κάθε μελλοντική πληροφόρηση επί των προτάσεων και εξελίξεων στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας.

Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε και να ζητήσετε διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων.