Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η Hidalgο αναλαμβάνει τη διαμόρφωση προγραμμάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών, με την προετοιμασία και την έκδοση – ηλεκτρονική και έντυπη – εκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, 

Επιπλέον συμμετέχουμε σε δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, ενίσχυσης της απασχόλησης και και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (νέων, μακροπρόθεσμα ανέργων, πρώην εξαρτημένων, κακοποιημένων ατόμων, μεταναστών κ.α.), υιοθετώντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών.

στείλτε ένα αίτημα
δηλώστε το ενδιαφέρον σας
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνώντας στο 210 3617811 ή συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο για να σχεδιάσουμε από κοινού το πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σας.