Η εταιρία

Learn is earn with an L!

Mε μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιδασκαλία ξένων γλωσσών στο παρελθόν και σήμερα με την χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) αλλά και με προσωποποιημένη ατομική εκπαίδευση, η HIDALGO ξαναγράφει ιστορία στις γλώσσες.

Από το 2014, η Μ. ΛΕΒΗΣ δραστηριοποιείται πλέον με το όνομα HIDALGO, συνεχίζοντας έτσι να πρωτοπορεί επί 87 και πλέον χρόνια στον τομέα εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Παράλληλα, η HIDALGO δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διδασκαλίας στην εκπαίδευση, ενώ λειτουργεί συμβουλευτικά σε τομείς, όπως του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ξένες γλώσσες

Από την εποχή της συνεργασίας μας με την αγγλική εταιρεία Linguaphone Ltd. και τη μέθοδο της «standard linguaphone αυτοδιδασκαλίας» πολλά άλλαξαν. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, συνεργαζόμαστε με την πρωτοπόρο γαλλική εταιρεία Α9 SAS-GYMGLISH, που μετρά ήδη 5.000.000 χρήστες παγκοσμίως και εφαρμόζει συστήματα artificial intelligence.

Προσφέρουμε ευέλικτους τρόπους εξατομικευμένης εκπαίδευσης (tailor made), με μαθήματα 10-15 λεπτών τη φορά, δια ζώσης είτε από απόσταση ή συνδυαστικά και με τους δύο τρόπους, σε Ιδιώτες,Εταιρείες και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η Hidalgο αναλαμβάνει τη διαμόρφωση προγραμμάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών, με την προετοιμασία και την έκδοση – ηλεκτρονική και έντυπη – εκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, 

Επιπλέον συμμετέχουμε σε δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, ενίσχυσης της απασχόλησης και και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (νέων, μακροπρόθεσμα ανέργων, πρώην εξαρτημένων, κακοποιημένων ατόμων, μεταναστών κ.α.), υιοθετώντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών.

Συμβουλευτικές
& Μελετητικές Υπηρεσίες

Προσφέρουμε  συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες για τους τομείς της Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Τουρισμού.

Άσκηση δραστηριοτήτων  που αφορούν στον Τουρισμό και λοιπές μορφές τουρισμού (πχ. αγροτουρισμός, κλπ).

Ανάληψη και εκπόνηση μελετών περιφερειακής ανάπτυξης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Project Management  τεχνικών, βιομηχανικών, τουριστικών έργων και επενδύσεων.

Ένταξη Φορέων και Εταιρειών στα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ, στον Επενδυτικό Νόμο κ.λπ.

στείλτε ένα αίτημα
δηλώστε το ενδιαφέρον σας
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνώντας στο 210 3617811 ή συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο για να σχεδιάσουμε από κοινού το πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σας.